خدمات حمل و نفل دریایی

seaservice

ايران يكي از معدود كشورهايي مي باشد كه به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و با توجه به استراتزيك حساس جفرافيايي منطقه نقش بسيار مهمي در كريدور شرق و غرب و جنوب به شمال را ايفا مينمايد. از اين رو Mojdeh tarabar Intl. Co. Ltd با دارا بودن پرسنل با تجربه ومسئوليت پذير آماده اراده خدمات به صاحبان كالا به شرح ذيل مي باشيم:

1-حمل محمولات كانتينري به تمام بنادر مهم جهان

2-حمل محمولات كانتينري از تمام نقاط جهان به بندرعباس

3-حمل كانتینرهاي يخچالي و فلات ترك جهت حمل محمولات با ظرفيت بالا و ابعاد غير استاندارد.

4-حمل محمولات فله توسط شناورهاي داخلي و خارجي از تمام بنادر مهم دنيا به ايران

You are here: Home خدمات خدمات شرکت مژده ترابر حمل و نقل دریایی