خدمات حمل و نقل ریلی

rail transportation

Mojdeh Tarabar Intl . Co. Ltd  با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه خدمات حمل و نقل ریلی و ترخیص کالا و صدور کد جهت حمل ریلی به کشورهای آسیای میانه ، با رسالت امانت داری در اطلاعات، سرویس دهی مطلوب،  تعهد در قبال صاحبان کالا و با پایین نگه داشتن هزینه ها، رضایت و اطمینان صاحبان کالا را بدست آورده و آمادگی خود را جهت موارد ذیل اعلام می دارد:


1- ارائه خدمـات گمرکـی

2- ترانزیت داخلی و خارجی
3- دریافت و ارائه موافقت حمل ریلی
4- حمل و نقل ریلـی انـواع واگنهـای مختلف
5- صدور کد جهت حمل ریلی به کشورهای آسیای میانه و روسیه